free site design templates

Podanie z kwestionariuszem danych osobowych kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P

Potwierdzenie zatrudnienia ucznia dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P

Skierowanie na badania lekarskie wstepne/okresowe/kontrolne

Klauzula CR i P do umowy

Wniosek o stypendium za wyniki w nauceWniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego / mistrzowskiego - dorosły

Zaświadczenie ukończenia praktycznej nauki zawodu - szkolący pracodawca

Zaświadczenie ukończenia praktycznej nauki zawodu - szkolący pracownik

Ocena semestralna z praktykiKarta informacyjna pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego.

Sekretariat i Administracja Szkoły 

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46