website templates free download

Regulamin funkcjonowania Branżowej Szkoły I Stopnia CRiP im. Św. Józefa w Limanowej w czasie epidemii. 

Powrót do szkoły

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dniem 17.05.2021 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół.
W okresie od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w Branżowej Szkole I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej będzie nauczanie hybrydowe, a od 31.05.2021 r. do końca roku szkolnego będzie nauczanie stacjonarne pełne.

Nauczanie hybrydowe - nauka stacjonarna w szkole dla poszczególnych klas: 

17 i 18.05.2021

 - klasa 3A (cała)  

17 i 18.05.2021

 - kasa 2B gr .1 język angielski;  

19, 20 i 21.05.2021

 - kasa 1A gr. 1 język angielski;   

20 i 21.05.2021

 - klasa 2A gr.1 język angielski;   

24 i 25.05.2021

 - klasa 3B(cała)   

24 i 25.05.2021

 - klasa 2B gr. 2 język niemiecki;   

26, 27 i 28.05.2021

 - klasa 1A gr. 2 język niemiecki;   

27 i 28.05.2021

 - klasa 2A gr.2 język niemiecki;

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

Dokumenty do pobrania:

Informacja oraz oświadczenie

Informacja oraz oświadczenie pracodawcy dotyczące zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Branżowej I Stopnia.

Mobirise

Branżowa Szkoła
I Stopnia

Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Limanowej

O szkole

Oglądnij prezentację zawierającą wszystkie najważniejsze informacje o naszej szkole lub wybierz dział który cię interesuje.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.

23.04.2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

15.04.2021

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br. To oznacza, że tak jak dotychczas nauka w szkole odbywa się w systemie zdalnym. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników w klasach pierwszych i drugich.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.
Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. 

Szczepienia dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

w najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19...

Sekretariat i Administracja Szkoły 

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46