Mobirise

Regulamin funkcjonowania Branżowej Szkoły I Stopnia CRiP im. Św. Józefa w Limanowej w czasie epidemii. 

Szczepienia dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

w najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19...

Młodociani pracownicy wracają do nauki zawodu
u pracodawców od 30 listopada

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Departament Informacji i Promocji - Ministerstwo Edukacji Narodowej  

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

Dokumenty do pobrania:

Informacja oraz oświadczenie

Informacja oraz oświadczenie pracodawcy dotyczące zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Branżowej I Stopnia.

Mobirise

Branżowa Szkoła
I Stopnia

Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Limanowej

O szkole

Oglądnij prezentację zawierającą wszystkie najważniejsze informacje o naszej szkole lub wybierz dział który cię interesuje.

Sekretariat i Administracja Szkoły 

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46