free site templates

Komunikat z MEN-u o powrocie na zajęcia praktyczne u pracodawców 

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku. 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa 

W związku z panującą sytuację wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole prosimy o przesłanie skanów wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych na adres: biuro@cechlimanowa.pl lub składać w skrzynce na listy znajdującej się przed naszym budynkiem ul. Jana Pawła II 5 34-600 Limanowa.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
18 3371 246
Więcej informacji w zakładce szkoła.
Dokumenty do pobrania:
- Podanie z kwestionariuszem danych osobowych kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P
- Potwierdzenie zatrudnienia ucznia dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P 

Informacja oraz oświadczenie

Informacja oraz oświadczenie pracodawcy dotyczące zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Branżowej I Stopnia.

Mobirise

Branżowa Szkoła
I Stopnia

Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Limanowej

O szkole

Oglądnij prezentację zawierającą wszystkie najważniejsze informacje o naszej szkole lub wybierz dział który cię interesuje.

Sekretariat i Administracja Szkoły 

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46