O szkole

best html templates

Edukacja w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej odbywa się w najefektywniejszym dla kształcenia zawodowego systemie dualnym:

Mobirise

Zdobywanie wiedzy

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole i w ośrodkach dokształcania zawodowego.

Mobirise

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności wykonywania zawodu bezpośrednio na stanowiskach w zakładach pracy.

  • Szkoła kieruje uczniów na praktyczną naukę zawodu do uprawnionych do szkolenia uczniów pracodawców zrzeszonych w Cechu.
  • Nauka w szkole trwa 3 lata i jest bezpłatna.
  • Uczniowie, co miesiąc otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach praktycznej nauki zawodu. /Ponadto są ubezpieczeni w ZUS a cały okres nauki wlicza się do stażu pracy/.
  • Za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują pieniężne stypendia.
  • Kończący szkołę uczniowie oprócz świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia uzyskują Dyplom Czeladniczy honorowany od lat w krajach Unii Europejskiej oraz suplement do świadectwa czeladniczego EUROPASS.
Sekretariat i Administracja Szkoły 

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46