Rekrutacja

make a website

Wykaz niezbędnych dokumentów do przyjęcia do  Branżowej Szkoły I stopnia
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
im Św. Józefa 

  • podanie (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej)
  • potwierdzenie zatrudniania od pracodawcy
  • 2 zdjęcia
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (od 2018 r. szkoły podstawowej) i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
  • kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
  • karta informacyjna
  • umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego zawierana w Cechu (wykaz zakładów uprawnionych do szkolenia znajduje się w sekretariacie szkoły w biurze Cechu)
  • O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność podań.

ZAPRASZAMY!

Sekretariat i Administracja Szkoły 

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46